Gudstjänster


Församlingen samlas till gudstjänst varje söndag kl 11.

Gudstjänsten innehåller fyra huvudmoment: bibelläsning, bön, sång och predikan.
För predikan står församlingens pastor, någon av församlingens lekmannapredikanter eller en inbjuden talare.


Gemenskapsgudstjänst

En välbesökt gudstjänstform för alla åldrar som oftast åtföljs av gemenskapen kring kyrkkaffet. Vår önskan är att alla generationer i familjen ska kunna komma samman för gemenskap, tillbedjan, undervisning, bön och kaffe, självklart med fokus på att även de minsta ska få ut något av gudstjänsten.


Nattvardsgudstjänst

Hålls i regel första söndagen i månaden. En högtidlig festgudstjänst där vi firar nattvard, tar del av undervisning. Lovsjunger Gud och ber.