Anställda


Församlingspastor

Peter Sundqvist
050 594 75 89
peter.sundqvist@betania.fi

Församlingsarbetare

Birgitta Edström
050 596 10 40
gitta.edstrom@betania.fi