LänkarFinlands svenska baptistsamfund (FSB)

http://www.baptist.fi/


Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund (SBFU)

http://www.baptist.fi/sbfu/


Tidningen Missionsstandaret

http://www.baptist.fi/index.php/tidningen.html


MAFs nyhetstidning

http://www.maf.se/flightmission


Missionärerna Bengt och Gunborg Lillvik i Tanzania

http://www.mafspace.org/BengtLillvik/