LšnkarFinlands svenska baptistsamfund (FSB)

http://www.baptist.fi/

Tidningen Missionsstandaret

http://www.baptist.fi/index.php/tidningen.html