Jakobstads baptistförsamling

Kalender


Kyrkan öppen för bön varje morgon 8-9

Onsdag 24.7
8.45 Tidegärd
20.00 Taizémässa

Torsdag 25.7
18.00 Martin & Anna-Kajsa Paul- viskonsert med låtar från musikteatern Den lyckliga ön.

Söndag 28.7
11.00 Ekumenisk parkgudstjänst

Onsdag 31.7
8.45 Tidegärd

Fredag -Söndag 2-4.8 Konferens på Humle

Onsdag 7.8
8.45 Tidegärd
Lördag 10.8
8-11 Bönedag i kyrkan 

Söndag 11.8
11.00 Gudstjänst. Robin Söderholm, Tua Långnabba
Onsdag 14.8
8.45 Tidegärd
Torsdag 15.8
19.00 FSB:s gemensamma bön i Larsmo

Söndag 18.8
11.00 Gudstjänst. Bruce Campbell, Ann-Lois Edström. Församlingsmöte
Onsdag 21.8
8.45 Tidegärd
18.30 Ekumenisk bön i JKC
Söndag 25.8
11.00 Gudstjänst. Tommy Johansson, Birgitta Edström
Onsdag 28.8
8.45 Tidegärd
Söndag 1.9
11.00 Gudstjänst med nattvard. Boris Salo, Gunilla Sundqvist