Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


Aktuell information i coronatider:
Vi har offentliga gudstjänster varje söndag kl 11.
Viktigt att iaktta god handhygien, hålla avstånd, inte ta i hand eller kramas och att stanna hemma vid förkylningssymptom. I kyrkan sitter vi glesare i bänkarna, på varannan bänk. 
Gudstjänsterna bandas fortsättningsvis och finns tillgängliga på hemsidan. 

Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

Söndag 16.8 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Gitta Edström

Söndag 23.8 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Anders Höglund. Barnvälsignelse. Församlingsmöte

Söndag 30.8 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Tua Långnabba