Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 

Se programmet för Jakobs dagar under "Kalender"

Söndag 28.7 
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Skolparken
Tuomas Vuorinen, Sarah Tiainen. Kyrkkaffe i Betania
17.00 Bibelseminarium: "Hesekiel"

Söndag 4.8  
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif-Erik Holmqvist, Tua Långnabba
17.00 Bibelseminarium "Daniel"

Söndag 11.8
11.00 Gudstjänst
Joyce Uwukunda, Lillemor Andersson-Kanckos