Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 

Söndag 22.9 
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist. Parentation
Söndagsskola. Höstvandring del 2
17.00 Bibelseminarium "Esra"

Söndag 29.9
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren. Betaniakören
Söndagsskola
14.00 Begravning

Söndag 6.10 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Sture Nyholm, Pirkko Rantanen, Per-Erik Wingren. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Nehemja"