Jakobstads baptistförsamling

Bön


Kyrkan öppen för bön och förbön varje morgon kl 8-9


Tidegärd onsdagar kl 8.45

Växelläsning av psaltarpsalmer, bön och stillhet.

Bön innan gudstjänsten

Söndagar 10.30-10.50 samlas vi i konferensrummet (vid kansliet) och ber för gudstjänsten. Varmt välkommen!

Bönedagar

Med jämna mellanrum har vi bönedagar i kyrkan.