Jakobstads baptistförsamling

Gudstjänster


I Betania har vi gudstjänst varje söndag kl 11. Vi vill som Guds familj komma samman och tillbe Honom, ta emot undervisning och be för varandra. Ibland har vi inbjudna talare med oftast predikar vår pastor. Vi vill här presentera några av våra olika gudstjänster för dig. Du kan sedan se i vår kalender eller på första sidan för närmare detaljer.