Jakobstads baptistförsamling

Styrelse


Församlingens styrelse handhar det juridiska ansvaret och den ekonomiska förvaltningen, anställningsfrågor och fastigheter.
Styrelsen bereder ärenden till församlingsmötet som är det beslutande organet.

Styrelsen 2024 består av:
Anders Höglund (ordförande)
Mats Jansson
Ben Edström
Gerd Långnabba
Eivor Lithen
Jörgen Lund (ersättare) kassör och bokförare
Mia Stenmark-Hannus (ersättare)