Jakobstads baptistförsamling

Tro och vision

Som församling bekänner vi bibeln som Guds ord.
Vi tror på en treenig Gud där Gud Fadern är skaparen av allt liv,
Jesus Kristus, Guds son, är vår herre och frälsare
och den helige Ande den som gör tron levande för oss.

Vår vision är att vara öppen för vad framtiden för med sig.
Vi vill vara en gemenskap som välkomnar alla till att möta Jesus Kristus mitt i livet.
Vi vill göra det genom att på ett enkelt och naturligt sätt förmedla evangelium
präglat av nåd och barmhärtighet.
Samtidigt vill vi bevara tydligheten i den tro vi vill dela med varandra.
Vi vill att vår församling får vara en mötesplats för människor från olika kulturer och länder.
Vi vill vara beredda på de förändringar som sekulariseringen av samhället för med sig.

Bibelord för året:
"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder,
det har ni gjort mot mig
" (Matt 25:40).